Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

Coaching Intern begeleiders / ondersteuningsteam

Interne begeleiders zijn een spil in de school. 
Zie ook: Timeleadership voor intern begeleiders
Om het team adequaat te ondersteunen in de veranderingen en
uitdagingen van Passend Onderwijs vragen zij vaak om:

 • adviezen hoe het team zelf verantwoordelijkheid te laten nemen
 • pro-actief te kunnen handelen i.p.v achter de feiten aan te lopen
 • sparring over kwesties die spelen in hun dagelijkse praktijk

Uitgangspunt is dat de coachee met inzet van de eigen kwaliteiten, eventuele belemmeringen in het werk aanpakt.

Mijn ondersteuning bij  vragen bied ik vanuit

 • kennis van de praktijk
 • geholpen door up-dates van  inzichten over
  opbrengstgericht en handelingsgericht werken
 • de schoolspecifieke kennis
  zoals kennis van het team, afspraken op bestuursniveau en samenwerkingsverband,
  doelen van de school

 

Veelal werk ik met het zogenaamde "blended coaching": we mixen dan face-to-face ontmoetingen met  e-coaching.
Zo kun je zo effectief en flexibel mogelijk  werken met elkaar. 
Het  blijkt*) dat deze vorm bij werkgerelateerde vraagstukken ook het meeste effect oplevert. 
*) Jones, Woods, Guillaume; The effectiviness of workplace coaching; Journal of Occupational and Organizational Psychology 2015

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.