Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

Krachtgerichte Coaching voor leraren in het primair onderwijs

Coaching Leraren

 • Hoe kan ik de werkdruk beheersbaar houden?
 • Hoe overwin ik mijn onzekerheid in groepsoverstijgende activiteiten?
 • Hoe organiseer ik mijn lessen effectiever?
 • Hoe verbeter ik mijn instructies?
 • Hoe krijg ik een goed groepsklimaat?
 • Hoe werken we  beter samen als duo-collega’s?
 • Meer vertrouwen in uw eigen kunnen
 • Meer inzicht in oorzaak en gevolg van uw leer- en werkstijl
 • Concrete tips en adviezen voor de dagelijkse praktijk
 • U hebt nieuwe inspiratie opgedaan!

Uitgangspunt is dat de coachee met inzet van de eigen kwaliteiten, eventuele belemmeringen in het werk aanpakt.
Processtappen:

 • Een individueel intakegesprek met u en uw leidinggevende/ opdrachtgever
 • Doelen en resultaten bepalen voor u en voor de school in een 3-gesprek
 • Aantal coachings- of trainingsbijeenkomsten
 • Tussenevaluatie: o.a. benoemen zichtbare successen en aandachtspunten
 • Vervolg coachings- of trainingsbijeenkomsten 
Afsluiting met u en uw leidinggevende
 • Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder toestemming aan derden gegeven
 • Aantal bijeenkomsten, locatie en duur van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald.
 • Afhankelijk van de vraag, leer- en werkstijl van de coachee/ trainee worden instrumenten en technieken ingezet.

Veelal werk ik met het zogenaamde "blended coaching": we mixen dan face-to-face ontmoetingen met  e-coaching.
Uit onderzoek*  blijkt dat deze vorm bij werkgerelateerde vraagstukken ook het meeste effect oplevert. 
*) Jones, Woods, Guillaume; The effectiviness of workplace coaching; Journal of Occupational and Organizational Psychology; 2015

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.