Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

Intervisie

 

De onderwijsorganisatie is erbij gebaat dat de intervisiegroep zelfstandig kan opereren.

Als voorbereiding hierop is een training een goed middel.

De training bestaat uit minimaal 5 bijeenkomsten:

1. Verheldering intervisie in bredere context van collegiaal leren en lerende
    organisatie. Doelen van de intervisie voor de betreffende organisatie.
    Fasering basismodel.
2. Drie Intervisiebijeenkomsten. Begeleider leidt. Gebruik van drie modellen.
    Na elke bijeenkomst reflectie op  metaniveau. Afspraken vervolg.
3. Voortgang in de organisatie.Leidinggevenden aanwezig.
    Afspraken hoe zelfstandig verder. Gewenste randvoorwaarden.
Deze training is een voorbeeld en wordt op maat aangepast.

Geen training maar begeleide intervisie? Zie hieronder: begeleiding groepen.

Binnen de lerende organisatie is intervisie een onmisbaar  onderdeel.

Als ervaren intervisiebegeleider kan ik u helpen om groepjes in de organisatie te begeleiden bij hun intervisie.
Mijn specialiteit is het werken met mini -opstellingen in intervisie.

Met deze begeleiding wordt vaak meer rendement uit het leren van elkaar gehaald
U hebt geen zorgen meer om de kwaliteit van de intervisie
Een grote varieteit aan werkvormen staat ter beschikking
Afhankelijk van uw doel met intervisie  kan worden ingezet op 

structurele inbedding van de intervisie
begeleiden van intervisiegroepjes structureel voor bepaalde periode
periodiek begeleide intervisie verzorgen
intervisie gebonden aan thema's  schoolontwikkeling


Groepjes van intervisanten (4-6 personen) kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

leraren uit eenzelfde bouw
coördinatoren van 1 school of van meerdere scholen
intern begeleiders van meerdere scholen binnen een bestuur
Zelf intervisie leren begeleiden? Klik hier

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.