Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

Supervisie

Supervisie is een methodiek die zich richt op het reflecteren op uw eigen werkervaringen.

Wilt u:

 • inzicht in uw eigen handelen verwerven en
 • dit duurzaam verbeteren
 • leren te reflecteren of
 • meer effect uit uw reflectie te halen

dan is supervisie iets voor u.

U leert

 • reflectietechnieken te beheersen
 • te denken en werken met twee integratieniveaus en hun samenhang
  1. niveau van persoon- functie en werkomgeving en
  2. niveau van voelen-denken-handelen
 • inzicht te krijgen in de effecten van uw gedrag
 • desgewenst ander gedrag te tonen 
 • Hoe kan ik beter leidinggeven?
 • Hoe kan ik voorkomen dat ik steeds boos wordt als de groep druk is?
 • Hoe overwin ik mijn onzekerheid bij de instructie aan hoogbegaafden
 • Ik wil graag beter bijdragen in teamvergaderingen
 • De communicatie met ouders verloopt vaak stroef. Hoe komt dit?

 

 • Inzicht in de effecten van uw gedrag op de kinderen/ ouders/ collega’s
 • Meer inzicht in oorzaak en gevolg van uw leer- en werkstijl
 • Een gratis, individueel  intakegesprek met  u en uw leidinggevende/ opdrachtgever
 • Doelen en resultaten bepalen voor u en voor de school in 3-gesprek
 • Aantal supervisiebijeenkomsten
 • Tussenevaluatie: o.a. benoemen zichtbare successen
 • Vervolg supervisiebijeenkomsten
 • Afsluiting met u en uw leidinggevende
 • Aantal bijeenkomsten, locatie en duur van de bijeenkomsten wordt in overleg bepaald.
 • Afhankelijk van de vraag, leer- en werkstijl van de coachee/ trainee worden instrumenten en technieken ingezet.

Alle infomatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt nooit zonder toestemming aan derden gegeven

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.