Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

Kennismaking

marjovangelderen is gestart in november 2014.
U kunt bij mij terecht voor onderwijsadvies, training, coaching en supervisie.
Mijn werk kenmerkt zich door: 
passie en enthousiasme voor het onderwijsvak,
gedrevenheid om bij te dragen aan persoonlijke ontwikkeling, 
integraal denken vanuit de organisatie, de samenhang, het geheel;
het streven naar diepgaander, lange termijn opbrengsten.

Klik hier voor mijn Linkedin profiel

Mijn inspiratie haal ik uit de ontmoetingen en praktijksuccessen die we samen realiseren. 

Hierbij beleef ik evenveel plezier aan:
-het sparren met een bestuurder over zijn persoonlijk functioneren,
-een locatieleider die na de coaching klaar is voor een functie als meerschools directeur,
-een feedback-traject voor een team waarna men met nieuw elan als team aan de slag gaat,
-een leerkrachten-duo dat na de begeleiding weer met zelfvertrouwen de groep draait.

Als een rode draad in mijn loopbaan en studies loopt de samenhang tussen de professional als persoon en de organisatie.  

Als leerkracht werkte ik 15 jaar op 2 basisscholen waar vernieuwingsconcepten centraal stonden. Ik werkte met zowel homogene, heterogene groepen en stamgroepen.
Ondertussen studeerde ik onderwijskunde en (ortho)pedagogiek, werd onderwijsadviseur voor het basisonderwijs.
Dit heb ik 10 jaar gedaan: begeleiding van Jenaplan-, Freinet- en Daltonscholen;managementtrainingen,advisering van besturen.
Als gecertificeerd supervisor / coach ondersteunde ik schoolleiders en leraren in hun persoonlijke ontwikkeling.
In de volgende jaren gaf ik zelf leiding, nu aan onderwijsadviesorganisaties. Achtereenvolgens als manager, directeur en medebestuurder.
Daarna keerde ik terug naar de onderwijsadviespraktijk als executive adviseur, gericht op de ondersteuning van teams, schoolleiders, hun besturen en raden van toezicht.
Ik volgde de masteropleiding in systemisch werken en organisatieopstellingen.
In 2014 startte  ik mijn eigen bedrijf  in onderwijsadvies, -training en coaching: marjovangelderen.
Vanaf 2014 volgde ik 2 coachingsopleidingen en een training voor trainers van  groepen.

Mijn specifieke kracht ligt in

-het werken vanuit en versterken van de eigenheid van de persoon en/of de schoolorganisatie,
-aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling;
-doelgericht (samen)werkend aan beleidsmatige of praktische verbeteringen.
Dit doe ik vanuit kennis van de meest actuele  inzichten ondersteund door  een ruime praktijkervaring.

Een structurele, duurzame bijdrage leveren  aan het onderwijs waar
-de professionals het beste uit zichzelf halen voor
-meer onderwijskwaliteit en
-kansen voor kinderen op school.


Talenten komen het beste tot hun recht in een goede leeromgeving, waar
-de mens zich gerespecteerd weet, 
-bemoedigd wordt  om juist de  individuele eigenheden in te zetten
-voor het geheel.
Vanuit die basis is elk mens in staat een grote groei door te maken in
-vakbekwaamheid,
-samenwerking en
-persoonlijke ontwikkeling als mens.
Alle individuen dragen alle eigenschappen van het geheel in zich.
Organisatie en individuele professional beïnvloeden elkaar.
Het zijn de kleine dingen die het klimaat maken en de cultuur vormen. 
Positieve, constructieve aandacht werkt als mest voor groei.
Weten waarom iets al of niet werkt, voedt autonoom handelen.

Nadat de opdracht helder is, kijk ik goed naar de specifieke eigenschappen van de organisatie/ de individuele professional.
Van daaruit werk ik:  stimulerend een stap verder te gaan dan ze al zijn. 
Vanuit:
-de aanwezige specifieke kwaliteiten en
-specifieke kenmerken van de context met
-een concreet plan aan de slag gaan.
In mijn analyses en ondersteuning gebruik ik o.a.:
-systemisch werken en organisatieopstellingen,
-supervisie- en coachingstechnieken
-diverse hulpmiddelen, modellen en
-dat wat mijn intuitie mij ingeeft.

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.