Menu

Marjo van Gelderen

Over Marjo | Contact

organisatie opstellingen

Systemische benadering van organisatie vraagstukken in 3D

Bent u toe aan een nieuw perspectief op uw organisatie, uw leiderschap  of persoonlijke vraagstukken?
Wilt u op een inspirerende, doeltreffende en tijdbesparende manier uw
vraagstukken doorzien en oplossen?
Lees dan verder.

Herkent u zich in een onderwerp hieronder, dan is de systemische aanpak iets voor u. 
U wilt bijvoorbeeld:

 • al langer spelende kwesties eindelijk eens goed oplossen
 • helderheid over iets waar u maar niet “de vinger op gelegd krijgt”
 • in korte tijd zicht op interactie en samenhang in complexe situaties
 • structurele verbeteringen i.p.v. tijdelijke aanpassingen
 • keuzes uittesten op hun effect, nog voor ze in werking treden
 • inzicht en verandering in terugkerende problemen in uw werk/ loopbaan?

Organisatie opstellingen zijn zeer geschikt om:

 • langer lopende kwesties of
 • toekomstige kwesties te onderzoeken

Het kan gaan over iets:
 
 • uit het verleden, heden of de toekomst
 • persoonlijks
 • uit of over de organisatie

 

Voorbeelden van vraagstukken:  

 • een succesvolle fusie van scholen of samenwerking in, tussen organisaties bijvoorbeeld:
  basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang binnen Kindcentrum
 • binnen een stichting tussen directies,College van Bestuur,Raad van Toezicht
 • binnen een school tussen bouwen, directie en team
 • de samenwerking tussen personen of onderdelen in/buiten de organisatie/school
 • tussen of met teamleden, ouders, directies, MT, intern begeleiders, bouwen, MR, externen
 • moeizaam functionerende collega's, duo's of onderdelen in de organisatie/ school;
 • persoonlijke onderwerpen:  waarom heb ik moeite met:
  een bepaalde persoon/ mijn tijd indelen/succes hebben/nee zeggen
 • wat is de volgende stap in mijn loopbaan?
 • Naar aanleiding van uw vraag gaan we samen na welke elementen daarin vooral van belang zijn.
  Elementen kunnen mensen, functies, posities of ook abstracte begrippen zijn.
  Bijvoorbeeld: de leraar van groep 5, "mijn directeur", maar ook
  de MR, de gemeente, de nieuwe jeugdwet, de roddel op het plein.
 • Per element nemen we een voorwerp (of kiezen een van de daartoe aanwezige mensen).
  Zij vormen als het ware representanten van de elementen.Deze plaatsen we op tafel of in de ruimte.
  Zo ontstaat een 3D- versie van de werkelijkheid. 
  Het is een weergave van de samenhang en onderlinge verhoudingen.
 • In deze weergave gaan we verder met het onderzoek naar het antwoord op uw vraag.
  We laten ons leiden door dat wat er ontdekt wordt, wat zich aandient.
  Met uw vraag als uitgangspunt.
 • Geen enkele opstelling is vooraf te voorspellen.

Organisatieopstellingen zijn een vorm van systemisch werken.
Binnen systemisch werken gaan we er vanuit dat elke organisatie een levend systeem is met behoeften.
Net als een mens functioneert een organisatie beter als die behoeften vervuld zijn.
Meer info over basisbehoeften organisatie, ontstaan van systemisch werken e.a.
 

Voor meer informatie of kennismakingsgesprek

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan contact op.